Information

I Living History använder man historiska verktyg, kläder och aktiviteter i en interaktiv presentation som ska ge deltagarna en känsla av att ha rest bakåt i tiden.

Det är inte nödvändigt att spela upp någon specifik historisk händelse, utan mer att skapa en känsla av det vardagliga livet under en viss historisk period med hjälp av klädstil, hantverk, hushållsarbete och fritidssysslor.

Living History kan också användas i utbildningssyfte när man undervisar i historia, och tonvikten ska snarare ligga på att känna på livsstilen "förr i tiden", än på att återge detaljerade och absolut korrekta historiska fakta.

 

Ladda ner informationen i PDF format här!

 

Ladda ner ditt karaktärsblad här!
 
Riverdale City Committee

Patch, Sheriff. aka Jonas Pettersson
Bedelia Badger, editor of the Texan Gazette. aka María Lippe
Jim Pailleterre, owner of Sloppy Billy's Saloon. aka Anders Levin